Graczem będąc…

Temat: interpretacja wyników
K- 4,2mmol/l Gazometria: pH- 7,31 pCO2- 33,1mmHg HCO3- 16,4 mmol/l BE (-9,8) Mocznik- 30,91 mg% kreatynina- 0,50mg% badanie ogólne moczu: ph 5 c.w. 1020 białko- nb cukier- nb aceton + leukocyty- 1-3 wpw er. świeże nb er. wył nb Powiem szczerze że nie mam pojęcia co to wszystko oznacza. Dodam tylko że synek ma 21 miesięcy.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,907,77106792,77106792,interpretacja_wynikow.htmlTemat: Ciekawostki ze świata medycyny i nauki
CRP czynnik u pacjetów z rakiem jelita grubego Białko C-reaktywne może być użytecznym czynnikiem predykcyjnym u pacjentów poddawanych resekcji przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Grupa badaczy z Wielkiej Brytanii poddała analizie znaczenie podwyższonego stężenia białka C-reaktywnego (CRP) jako potencjalnego czynnika predykcyjnego w przypadku operacyjnego leczenia przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Okazało się, że wysokie stężenie CRP przed zabiegiem operacyjnym ma negatywny wpływ na uzyskiwane wyniki leczenia. Do udziału w omawianej analizie włączono dane kliniczne 170 pacjentów. Stężenie hemoglobiny, albumin, CRP oraz liczbę krwinek białych i płytek krwi oznaczano w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny. Stężenie CRP > 10 mg/dl stwierdzono u 54 (31,8%) pacjentów. Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła w tej grupie 19 miesięcy [95% przedział ufności (95% CI): 7,5-31,2], wobec 42,8 miesiąca (95% CI: 33,2-52,5) w grupie pacjentów ze stężeniem CRP < 10 mg/dl (p = 0,004). Podobna różnica występowała w zakresie długości czasu wolnego od choroby. W tym przypadku mediana w grupie pacjentów z wysokim stężeniem CRP wyniosła 11,8 miesiąca (95% CI: 6,4-17,3), wobec 15,1 miesiąca (95% CI: 11,1-19,1) w grupie pacjentów ze stężeniem < 10 mg/dl (p = 0,043). Wyniki omawianej pracy dowodzą, że wysokie przedoperacyjne stężenie CRP może być brane pod uwagę jako niekorzystny czynnik predykcyjny u pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Źródło: Wong VK, Malik HZ,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,37372,43901807,43901807,Ciekawostki_ze_swiata_medycyny_i_nauki.html