Graczem będąc…

Temat: bilans otwarcia
No właśnie Dlatego wprowadzono termin Bo-wstepne i ostateczne. Jeżeli bilans otwarcia robi organizacja ze „stażem" księgowym, czyli taka, która zamyka stary rok i otwiera nowy, to powinnaś zwrócić uwagę na: - otwarcie ksiąg rachunkowych w obowiązującym terminie (wstępnie i ostatecznie); - wprowadzenie do ksiąg "uproszczonego" bilansu otwarcia oraz kolejnych jego wersji w miarę postępu prac związanych z zamknięciem poprzedniego roku obrotowego, przy uwzględnieniu ewentualnych zaleceń badającego bilans biegłego rewidenta; - sprawdzenie, czy wprowadzony ostatecznie bilans otwarcia jest zgodny z bilansem zamknięcia roku poprzedniego, na podstawie którego sporządzono przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe.
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=737Temat: Rachunek zysków i strat
Pomimo ogormnej wartości poznawczej bilansu,zawiera on jednak tylko wielkości zasobowe (stany majątku i źródła ich finansowania).Poza tym wielkości te dotyczą danego momentu bilansowego. Aby dokonać oceny wyników działalności gospodarczej dane te ... jakim przedstawione są pozycje,wyróznia sie dwie wersje rachunku zysków i strat :układ poziomy i układ pionowy. Ze względy na sposób przedstawienia kosztów zasadnieczej działalności operacyjnej wyróżnia sie dwa warianty rachunku zysków i strat:wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny. Sprawozdawczy rachunek zysków i strat może być na potrzeby analizy finansowej przekształcony w rachunek analityczny.Jest to uproszczona forma polegająca przede wszystkim na agregacji danych pozycji...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1815


Temat: VATowiec 2.20/W32 i Kadrowiec 1.29/W32
Pełna aplikacja do prowadzenia księgowości firmy, rozpowszechniana na licencji free-ware! VATowiec umożliwia prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości firmy: PKPiR, ewidencja VAT, wieloletni plan kont, bilans i obroty, wystawianie faktur, not, faktur ... noty odsetkowe, środki trwałe 4. uproszczona i pełna rachunkowość ( PKPiR i wieloletni plan kont, bilans, obroty, ...) 5. obsługa wielu magazynów 6. symulacja przyszłych wyników: przychodów, kosztów, zysków i podatków ... wielostanowiskowa (w sieci) 4. szybkie wprowadzanie danych, automatyczne dekrety i sumy 5. automatyczna archiwizacja i odzyskiwanie danych 6. zintegrowane środowisko danych 7. format FoxPro 2.0 (dbf/cdx) 8. wspólne dane dla wersji ... ich automatyczne odtwarzanie po wystąpieniu błędu Cena: bezpłatny System: DOS (MS,DR,...) Win 32 (9x,NT,Me,2K,XP) Język: polski Informacje: http://www.vatowiec.pl Rozmiar pliku: zależy od wersji
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=34603


Temat: eBay.pl dopiero trzeci na polskim rynku
... widoczne choćby na forach internetowych - rozczarowanie internautów polską wersją słynnego amerykańskiego serwisu. Jest uproszczona i mocno okrojona w stosunku do tego, co oferuje prekursor e-aukcji w USA i wielu innych...
Źródło: osiol.net/index.php?showtopic=16748


Temat: Nowelizacja ustawy Vat
Do ustawy została wprowadzona definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie wyłączona z opodatkowania VAT (dotychczas tylko zbycie przedsiębiorstwa bądź zakładu samodzielnie sporządzającego bilans nie podlegało opodatkowaniu VAT). ... 7 dni od wydania towaru. Istotne zmiany przewiduje nowelizacja w zakresie roz­liczania importu towarów. Podatnicy, którzy korzystają z procedury uproszczonej, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, uzyskają prawo do rozliczenia ... ostatecznie zrezygnował też z możliwości karania podatników poprzez ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego bądź zawyżenia kwoty zwrotu. Pozostanie jednak (choć w wersji zmodyfikowanej) sankcja za...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1048


Temat: Typy MLB 2008
... (6) San Francisco 40-58 (8) San Diego 37-62 (11.5) Jest to bardzo uproszczona wersja, ale więcej nie trzeba. Jak widać identyczny bilans mają prowadzące Arizona i Dodgers, 6 meczy straty ma...
Źródło: forum.typosfera.pl/viewtopic.php?t=9163